อัตราผลตอบแทนจากเครื่องคิดเลขการลงทุน (ROI)

Initial Investment =
Return Amount (Earnings) =
 
Return on Investment = %
อัตราผลตอบแทนจากเครื่องคิดเลขการลงทุน (ROI)