เครื่องคิดเลขมูลค่าปัจจุบัน (PV) สำหรับกระแสเงินสดในอนาคต

Future Amount =
Interest Rate (r) = %
Number of periods (n) = years
 
Present Value =
เครื่องคิดเลขมูลค่าปัจจุบัน (PV) สำหรับกระแสเงินสดในอนาคต