มูลค่าปัจจุบัน (PV) เครื่องคิดเลขเงินรายปี

Annuity Amount =
Interest Rate (r) = %
Number of periods (n) = years
 
Present Value =
มูลค่าปัจจุบัน (PV) เครื่องคิดเลขเงินรายปี