ค่าเฉลี่ย, มัธยฐาน, เครื่องคิดเลขโหมดResult:
ค่าเฉลี่ย, มัธยฐาน, เครื่องคิดเลขโหมด