เซนทรอยด์ของเครื่องคิดเลขสามเหลี่ยม

X1: Y1:
X2: Y2:
X3: Y3:
 
Centroid(G)
เซนทรอยด์ของเครื่องคิดเลขสามเหลี่ยม