เครื่องคิดเลขแทนเจนต์

x:  
    =  
Tangent (x):    
         
เครื่องคิดเลขแทนเจนต์