เครื่องคิดเลข cotangent

x:  
    =  
Cotangent (x):    
     
เครื่องคิดเลข cotangent