เครื่องคำนวณการสัมผัสที่เกินความปกติ

Number :    
     
Hyperbolic Tangent :    
เครื่องคำนวณการสัมผัสที่เกินความปกติ