พื้นที่ของเครื่องคิดเลขกระบอกสูบ

Enter your values:
Unit:
Radius:
Height:
Results:
Area Of a Cylinder:   
พื้นที่ของเครื่องคิดเลขกระบอกสูบ