เครื่องคิดเลขอาร์เซนในแบทช์

Note:Data[-1,1] should be separated in coma (,), space, tab, or in separated lines.

Number:
Arcsine:
เครื่องคิดเลขอาร์เซนในแบทช์