เครื่องคิดเลขพื้นที่พื้นผิวที่เป็นของแข็ง

Find surface area for:
a =
r =
Units:
 
Surface Area = 0
a = side length
r = radius
» Show Work
 
เครื่องคิดเลขพื้นที่พื้นผิวที่เป็นของแข็ง