ปริมณฑลของเครื่องคิดเลขสี่เหลี่ยมคางหมู

Length (a):
Length (b):
Length (c):
Length (d):
Results:
Perimeter Of a Trapezium:
ปริมณฑลของเครื่องคิดเลขสี่เหลี่ยมคางหมู