พื้นผิวด้านข้างของเครื่องคิดเลขกรวย

Enter your values:
Unit:
Radius:
Height:
Results:
Lateral surface of the Cone:   
พื้นผิวด้านข้างของเครื่องคิดเลขกรวย