เครื่องคิดเลขสี่เหลี่ยมด้านขนานตารางสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและสี่เหลี่ยมผืนผ้า

Click on the data you know:

Square - 1 Side Square - 1 Diagonal

Rectangle - 2 Sides

Rhombus - 1 Side and 1 Aangle

Parallelogram - 2 Sides and 1 Aangle 
Significant Figures >>> 
เครื่องคิดเลขสี่เหลี่ยมด้านขนานตารางสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและสี่เหลี่ยมผืนผ้า