เครื่องคิดเลขวอลุ่มแคว้นทรงกลม

Radius (r):    
Sphere Cap Height (h):    
     
Sphere Cap Volume :  
Cap Surface Area :  
 
เครื่องคิดเลขวอลุ่มแคว้นทรงกลม