พื้นที่ของเครื่องคิดเลขวงกลม

Unit:
Radius:
Results:
Area Of a Circle:   
พื้นที่ของเครื่องคิดเลขวงกลม