เครื่องคิดเลขปิรามิด

a =
h =
Units:
 
V = 0
s = 0
e = 0

L = 0
B = 0
A = 0

h = height, s = slant height, a = side length

e = lateral edge length, r = a/2, V = volume, L = lateral surface area

B = base surface area, A = total surface area

» Show Work
 
เครื่องคิดเลขปิรามิด