เครื่องคิดเลขพื้นที่ว่าว

Diagonal Length p= q =
Result:
Area of Kite: Square Unit
เครื่องคิดเลขพื้นที่ว่าว