คำนวณพื้นที่ของทรงกลม

Enter your values:
Unit:
Radius:
Results:
Area Of a Sphere:   
คำนวณพื้นที่ของทรงกลม