เส้นรอบวงและพื้นที่ของเครื่องคิดเลขวงกลม


Unit
Result:
Unit
Square Unit
Square Unit
เส้นรอบวงและพื้นที่ของเครื่องคิดเลขวงกลม