ปริมณฑลของเครื่องคิดเลขสี่เหลี่ยมด้านขนาน

Enter your values:
Length(Base):
Width:
Results:
Perimeter Of a Parallelogram:
ปริมณฑลของเครื่องคิดเลขสี่เหลี่ยมด้านขนาน