คำนวณปริมณฑลของสี่เหลี่ยมผืนผ้า

Base:
Height:
Results:
Calculate Perimeter Of a Rectangle:
คำนวณปริมณฑลของสี่เหลี่ยมผืนผ้า