การแก้ปัญหาของเครื่องคิดเลขสามเหลี่ยม

Variable Input Solution Solution 2
   
   
   
Angle in degrees.
   
   
   
Area (square units):      
Status:  
 
การแก้ปัญหาของเครื่องคิดเลขสามเหลี่ยม