พื้นที่ของเครื่องคิดเลขรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

Unit:
Diagonal p:
Diagonal q:
Results:
Area of a Rhombus:   
พื้นที่ของเครื่องคิดเลขรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน