เครื่องคิดเลขพื้นที่พื้นผิวของ Torus

Outer Radius:    
Inner Radius:    
 
Volume:    
Surface Area:    
 
เครื่องคิดเลขพื้นที่พื้นผิวของ Torus