เปอร์เซ็นต์เป็นตัวแปลงทศนิยม

Enter percent: %
Decimal result:
เปอร์เซ็นต์เป็นตัวแปลงทศนิยม