เครื่องคิดเลขหมายเลขพีระมิดสแควร์

Non-Negative Number (n) =
 
Square Pyramidal Number (Pn) =
เครื่องคิดเลขหมายเลขพีระมิดสแควร์