เปอร์เซ็นต์ / เครื่องคิดเลขเปอร์เซ็นต์

What is the % of
 
% of a given number =
เปอร์เซ็นต์ / เครื่องคิดเลขเปอร์เซ็นต์