เครื่องคิดเลขลำดับ Farey

with a denominator up to
เครื่องคิดเลขลำดับ Farey