ทศนิยมเพื่อแปลงสัญลักษณ์ปกติ

: ×10
 
×10  
×10
 
ทศนิยมเพื่อแปลงสัญลักษณ์ปกติ