2 เครื่องคิดเลขเสริม / สองเครื่อง

I want to enter
Decimal Number:
Binary Number:
Twos Complement:
function check(as)
{
var dd=as.value;
var s = "01";
var s1;
for (i = 0; i < dd.length; i++)
{
s1 = dd.charAt(i);
if (s.indexOf(s1) == -