อดีต เครื่องคิดเลข E Power X

Enter x(<=709):
   
ex:
อดีต เครื่องคิดเลข E Power X