เครื่องคิดเลขเมทริกซ์ผกผัน 4x4


Result:
|A|=
Adj(A) =A-1 =
เครื่องคิดเลขเมทริกซ์ผกผัน 4x4