เครื่องคิดเลขต้นไม้ Stern-Brocot

Fraction:   LR Path:

from top to level
 
เครื่องคิดเลขต้นไม้ Stern-Brocot