เครื่องคิดเลขฟังก์ชั่นเบต้า

   
Result:
เครื่องคิดเลขฟังก์ชั่นเบต้า