4 สมการ 4 เครื่องคิดเลขที่ไม่รู้จัก

Equation 1)

a= b= c= d= e=

Equation 2)

a= b= c= d= e=

 

Equation 3)

a= b= c= d= e=

 

Equation 4)

a= b= c= d= e=

 

W= X= Y= Z= 
4 สมการ 4 เครื่องคิดเลขที่ไม่รู้จัก