ทฤษฎีทฤษฎีบทเครื่องคิดเลข

( X + Y) ^

Expanded Binomial:

 

ทฤษฎีทฤษฎีบทเครื่องคิดเลข