เครื่องคิดเลขรากที่ 4 ในแบทช์

Note:  Data should be separated in coma (,), space, tab, or in separated lines.

 
Number:
     
 
 
4th Root:
     
   
เครื่องคิดเลขรากที่ 4 ในแบทช์