เครื่องคิดเลขขนาดเวกเตอร์ 3 มิติ

Vector V: ,,
   
Magnitude:
เครื่องคิดเลขขนาดเวกเตอร์ 3 มิติ