เครื่องคิดเลขขนาดเวกเตอร์ 2D

Vector V:
Magnitude:
เครื่องคิดเลขขนาดเวกเตอร์ 2D