เครื่องคิดเลขผลิตภัณฑ์สเกลาร์ 3D

Vector V1: ,,
Vector V2: ,,
   
Scalar Product:
เครื่องคิดเลขผลิตภัณฑ์สเกลาร์ 3D