คำนวณการเกิดขึ้นของสามคะแนน

Point A (x1,y1) =
Point B (x2,y2) =
Point C (x3,y3) =
 
คำนวณการเกิดขึ้นของสามคะแนน