เครื่องคิดเลขรากลูกบาศก์ในแบทช์

Note:Data should be separated in coma (,), space, tab, or in separated lines.

 
Number:
     
 
 
Cube Root:
     
เครื่องคิดเลขรากลูกบาศก์ในแบทช์