เลขชี้กำลังเครื่องคิดเลขแก้ปัญหา

 ^   = 
     
 
เลขชี้กำลังเครื่องคิดเลขแก้ปัญหา