เครื่องคิดเลขค่าสัมบูรณ์ในแบทช์

Note:  Data should be separated in coma (,), space, tab, or in separated lines.

Numbers:
Absolute Values:
 
เครื่องคิดเลขค่าสัมบูรณ์ในแบทช์