เครื่องคิดเลขพลังงาน NTH (เลขชี้กำลัง)

n :    
b :    
     
Nth Power :    
 
เครื่องคิดเลขพลังงาน NTH (เลขชี้กำลัง)