เครื่องคิดเลขเลขชี้กำลัง E ในแบทช์

Note:  Data should be separated in coma (,), space, tab, or in separated lines.

 
Number:
     
   
 
E Exponent:
     
เครื่องคิดเลขเลขชี้กำลัง E ในแบทช์