เครื่องคิดเลขเลขชี้กำลัง

 ^   = 
     
 
เครื่องคิดเลขเลขชี้กำลัง