2 เครื่องคิดเลขเลขชี้กำลังในแบทช์

Note: Data should be separated in coma (,), space, tab, or in separated lines.

Number:
2 Exponent:
2 เครื่องคิดเลขเลขชี้กำลังในแบทช์