สร้างรหัสการคลังของอิตาลี

Nome/i - Name(s):Cognome - Last Name:Sesso - Gender:
Male Female
Data di Nascita - Birthday:
Date: Month: Year:
Luogo di Nascita (città italiana o stato estero)
Birthplace (Italian city or foreign country):
 
Omocodia - Omocodes:Separatore - Separator:

Codice Fiscale - Fiscal Code:
สร้างรหัสการคลังของอิตาลี